Tripurari Trivikram Chinha


त्रिपुरारी त्रिविक्रम चिन्ह हे सवितृ तेजाचे, प्रकाशाचे, पापदाहक वरेण्य भर्गाचे प्रतिक आहे .
ह्यात तीन समान व्यासाची म्हणजेच अगदी समसमान असणारी तीन वर्तुळे आहेत, जी क्रमश: प्राण, प्रज्ञा व मन: ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.
प्रत्येक मानवत असणाऱ्या तीन व्याहती, तीन पातळ्या म्हणजेच प्राण, प्रज्ञा व मन.

व्याहती म्हणजे संपूर्ण ग्रहण करणारी तीन तत्वे. व्यावहारिक व अध्यात्मिक पातळीवर माझा समग्र विकास साधण्यासाठी ह्या तीन पातळ्या सर्वात महत्वाच्या आहेत. मूलतः ही तीन वर्तुळे एकरूप असतात पण मीच माझ्या प्रज्ञाप्रधाने यांना विलग करतो.

म्हणूनच सत्य ,प्रेम, व आनंदाचे चिन्ह म्हणजेच त्रिपुरारी त्रिविक्रम चिन्ह आणि हेच मला उचित पुरुषार्थ करून श्रेयस कसे साधावयाचे याचे मार्गदर्शन करते.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s